Stvari su jasno najbolje kada ih odlikuje kvalitet,jedinstvenost i pre svega tradicija.
Kada reč postane legenda, kada slovo postane simbol – tada i mesto postaje spomenik boemskog i muzej kulinarstva.
U prostoru koji nepokolebivo gaji misli i dela nekog starog Beograda, dajući svakom tanjiru hrane ukus prošlosti – takvom prostoru vreme ne može mnogo.
Jer, ne mora se uvek birati između dobrog štimunga i očuvane jedinstvenosti kuhinje.
Kao sto je voda najukusnija na izvoru, tako i prava gostionica jedino može biti mesto gde se vreme meri kroz zalogaje,dovik prijateljstva i zdravice.
A na takvom mestu – izvorno namenjeno ljudima na užitak, gosti postaju deo Nas, prvim momentom mira i meraka kojim se otkrije odgovor na pitanje – Šta je srcu bliže od same tradicije?

Mi imamo odgovore,
Nove i mnoge stare –
Sve to,
Sa Znakom Pitanja